Tel: (+420) 773 588 930
E-mail: vhorakova@hotmail.com

BUSINESS

Typické problémy, se kterými klienti přicházejí:


Pracujeme speciální metodikou, kdy propojujeme tvrdá data- finanční analýzy s business konzultingem firemním koučingem a psychoterapií. Jedinečné propojení, které nám pomáhá mapovat procesy, zaznamenat emoce a pocity , jasně nastavit cíle a mapovat i posuny v nevědomých- skrytých oblastech.

Úspěšně jsme naší metodiku použili u firem, které se potřebovali posunout z červených do černých čísel, nebo chtěli přenastavit procesy, vnitřní motivaci a zapojení zaměstnanců.

Měníme schéma: vystresovaní, nemotivovaní zaměstnanci, jejichž jedinou motivací je plat a dosažení nastavených a požadovaných finančních cílů. Měníme schéma málo úkolů za dlouhý čas ve stresu a bez energie kdy si každý si hraje sám na svém „písečku“ a něco si dělá a netuší kam celá „vlajková loď“ pluje na schéma práce mě baví zvládám úkoly s radostí, rychle dosahuji výsledků, firma funguje jako celek kdy všichni táhnou za stejný provaz.


„In house“

Budeme pracovat s businessem jako takovým: finanční analýzy a tvrdá data v kombinaci s terapií a koučingem. Podíváme se na to co je pod povrchem a pomůžeme vaší firmě a samozřejmě vašim zaměstnancům v posunu, který ani nečekáte.

Staneme se na čas „součástí“ vaší firmy. Budeme pracovat s důležitými leadery i zaměstnanci, budeme se soustředit na využití jejich silných stránek, porozumění jejich potřebách, motivaci a hnací síle ale také na podprahové nevědomé potřeby a hnací motory – to co normálně není vidět, čeho si nejsme vědomi – ale to co nás ovlivňuje mnohem více než naše vědomé potřeby. Pomůžeme vám porozumět jeden druhému, potřebám businessu a začít pracovat společně jako jedna loď, která pluje stejným směrem.

Rozsah spolupráce závisí na vašich potřebách.


Individuální firemní koučing a terapie

Nejefektivnější metoda pro rozvoj manažerů a jejich týmů. Objevná cesta, která pomůže k větší stabilitě, radosti, nasměrování a spolupráci. Umožňuje uvědomit si své silné stránky, umět je využít na maximum a naopak pochopit, kde se mohu zlepšit a jak.

Pracujeme s leadery, aby byli plně zapojeni sami, ale také jejich tým. Podporujeme, aby zaměstnanci pracovali s radostí, nadšením a naplněním a do práce chodili rádi a dávali ze sebe to nejlepší. Vyváříme příjemnou uvolněnou pracovní atmosféru.

Jedno setkání trvá 50 /80 minut a počet setkání v sérii se odvíjí od nastavených cílů.


Týmový firemní koučing a terapie

Věříme, že spokojení zaměstnanci a pohodová atmosféra na pracovišti jsou klíčovými faktory pro dlouhodobý růst vaší firmy. Pracujeme s skupinami i týmy. Dokážeme odkrýt silné stránky pracovníků a ukázat jim, jak efektivně využít vlastní potenciál. Manažerům a lídrům pomáháme naplnit jejich poslání.


Workshopy

Vedeme praktické workshpy, které obsahují teorii, ale důraz je kladen na prožitek, tedy na cvičení, díky kterým účastníci pochopí, jak fungují. Trénujeme konkrétní pracovní situace a naučíme vás, jak je zvládat jiným a lepším způsobem. Po workshopu nabízíme pomoc s integrací poznaného do praxe.

Workshopy se dotýkají aktuálních témat, se kterými se firmy často potýkají. Zaměřujeme se na zvládání stresu (stress management) a prevenci syndromu vyhoření (burn out syndromu). Naučíme vás poznat vlastní hranice. Pracujeme s leadershipem, typologií osobností a technikami pro zefektivnění komunikace v rámci firmy.

Zjišťujeme, jak spojit potřeby zaměstnanců a cíle nadřízených. Diskutujeme o nich s HR oddělením, managementem i účastníky kurzů. Díky tomu vám pomůžeme splnit byznys plán.body psychoterapie

Partneři * antispam * renovované náplně