Tel: (+420) 773 588 930
E-mail: vhorakova@hotmail.com

BODY PSYCHOTERAPIE - PRAHA

- Co to je body psychoterapie?
- Historie body psychoterapie
- Tělo jako zdroj informací
- Jak pomáhá body psychoterapie?
- Tělo a energie
- Core energetics
- Proces terapie


Co to je body psychoterapie?

  Body psychoterapie je metoda velice “rychlá a efektivní”, nepracuje jen na mentální úrovni uvědomění - mění podstatu, jak budete nově reagovat v té či oné situaci, aniž byste si to museli uvědomovat a sami sebe korigovat – prostě budete reagovat “NOVĚ”.

  Body psychoterapie je holistický léčebný proces, který pracuje s tělem, myslí, duchem a energií. Používá tělo jako terapeutický nástroj.

  Body – psychoterapie pomáhá odhalovat různé bloky v těle, negativní způsoby chování či jednání, zakořeněné reakce na různé situace a stresy v našem životě. Ty stejné chyby, které opakujeme znovu a znovu, aniž bychom to chtěli. Na základě toho můžeme identifikovat problémy, které nás nejvíce trápí a uvolnit je tak, abychom se znovu cítili šťastní, milovaní a naplnění.


Historie body psychoterapie


  Body psychoterapie vychází z prací Sigmunda Freuda, Carla Junga a Wilhelma Reicha*.

  Stejně tak staví na základech lidského rozvoje a moderní psychologie, bioenergetické terapie** path work transmission a tělesné terapie (masáže).


* Reichian Therapy – zakladatel Wilhelm Reich MD: analýza charakterů, životní energie, svalová kontrakce.

** Bioenergetics – zakladatel Alexander Lowan: uzemění, nabíjení a vybíjení - zvýšení a snížení energie /charging and discharging/, kontrakce svalů.

  Core energetics / zakladatel John Pierrakos/ buduje na základech body-psychoterapie /bioenergetics/ a přidává ještě práci s pohybem, vibracemi a hlavně vnitřní pulsací a uvědomováním si sebe sama a spirituální psychologii - láska zakomponovaná do osobnosti.

  Heart energetics - je dalším pokračováním – jejím zakladatel Robert Kirby: přidává mysticismus, kvantovou fyziku, neurovědu, nové biology a systematické konstelace.
Tělo jako zdroj informací

  Naše tělo je neustálým zdrojem informací. Lze ho použít jako knihu, která vypráví svůj vlastní příběh, který si ne vždy musíme uvědomovat. Jako klient si toho nemusíte být vědomi, ale vaše tělo může říci svůj (váš) příběh (jaké bylo vaše dětství, dospívání, vztahy v rodině, v okolí...).

  Každé tělo má určitý tvar, strukturu (dlouhý, štíhlý, krátký, silný krk, vysoké nárty, ploché nohy atd.), která se vyvíjí v různých stádiích našeho dětství. Každý z nás jsme kombinací různých struktur, případně všech pěti hlavních typů, a podle toho, která struktura převažuje nebo se projevuje v určité situaci, lze rozpoznat, jaké asi bylo vyrůstat v té či oné rodině, kolik lásky, péče a pozornosti jsme dostávali od každého z rodičů...

A co víc...
Skrze své tělo se můžete dozvědět, co je "náš způsob" reagování na různé situace a stresy v našem životě, jaké jsou vaše hlavní "bloky". Jedná se o velmi přesnou metodu jak Vás poznat “bez Vás“ – tedy bez dlouhé diskuse, vyprávění. Můžeme identifikovat ty problémy, které vás nejvíce trápí a možnosti jak vás můžeme podporovat, způsoby a nejvýhodnější techniky na práci s nimi tak, aby jste se cítili šťastní, milovaní a naplněni!

Jak pomáhá body psychoterapie?

  Body psychoterapie - používá čtení vlastního těla ke zjištění, jak se pohybuje energie ve vašem těle, jaké jsou hlavní bloky a následně je uvolňuje tak, aby jste byli uvolnění, šťastni a plni energie. Je to holistický léčebný proces, který pracuje s tělem, myslí, duchem a energií.

  Body-psychoterapie může pomoci, máte-li nějaké staré bloky v těle, pokud máte nějaké negativní způsoby chování či jednání, které opakujete znovu a znovu, a již nechcete opakovat stejné chyby, ale chcete se cítit volní a reagovat na život novým, zdravým způsobem.

  Body psychoterapie používá tělo jako terapeutický nástroj. Jako klient si toho nemusíte být vědomi, ale vaše tělo může říci svůj-váš příběh (jaké bylo vaše dětství, dospívání, vztahy v rodině, v okolí...). Během terapie je vaše tělo neustálým zdrojem informací – toto je využíváno pro pochopení a ozřejmění vašeho jednání. “AHA FAKTOR”.


Tělo a energie

  Body psychoterapie je velmi přesná metoda, jak vás poznat, aniž byste cokoli museli říct. Podíváme-li se na tělo z pohledu pohybu energie, můžeme docela snadno zjistit, kde jí proudí příliš nebo kde je jí naopak málo. Toto zjištění můžeme potom použít ke stanovení takového „léčebného plánu“ a můžeme doporučit Body Mind cvičení, které Vám pomohou rozproudit energii v těle tak, abyste se cítili uvolnění, klidní a mohli reagovat na život novým, zdravým způsobem.


Core energetics

  Vám může pomoci odblokovat vaše destruktivní obrany, které vás mohou držet zpátky od prožívání vašeho života naplno – a tím vám dovolí reagovat novým zdravým způsobem na své okolí.

  Core Energetics je založeno na hlubokém porozumění způsobu, jakým energie a podvědomí spolupracují v transformačním procesu “léčení” a hojení. Vize této práce je, aby jste měli hlubší spojení se svojí podstatou, s tím, kým jste, co cítíte. Toho je dosaženo tím, že postupně "vytahujeme” věci z podvědomí do vědomí – identifikujeme obranné mechanismy a “odstraňujeme” je pomocí pohybu, hlasu a zvuku a umožňujeme tak staré negativní energie odejít a nahradit ji – pozvat energií novou, léčebnou.
To se děje pomalu-postupně, tak jak jste stále více vybalancovaní a naplnění.

Proč postupně a pomalu?
Obranný mechanismus má svůj důvod - je to váš ochranný mechanismus, když jste připraveni pustit z minulosti negativní systém, můžete si vybudovat nový způsob jak jej nahradit zdravou novou energii a žít více naplňující život plný lásky, štěstí a pohody.


Core energetics pracuje s modelem ilustrujícím vrstvy vaší energie a systém obrany:

 • Jádro = Vaše podstata, vaše esence
  Stav bytí, vaše životní síla, která se snaží neustále rozšiřovat a růst. Má schopnost bezpodmínečné lásky, osud, jednota, přítomný okamžik.

 • Vyšší já:
  Když jste schopni vidět život a svět milujícíma očima. Spiritualita, inteligence, síla vůle, radost, víra, jednota

 • Nižší já (stinná stránka)
  Vzniká v důsledku porušení jádra. Když vám někdo ublížil, odmítnul vás nebo zneužil můžete cítit zlost, nenávist, vztek, zklamání, smutek, ... V naší společnosti jste se naučili skrývat tyto silné emoce, které pak stagnují, hromadí se a produkují ochranné vrstvy , které se stávají fyzickou obranou. Hněv, strach, hrůza, nenávist, destrukce, vztek, negativismus, útok /útěk konflikt.

 • Fyzikální pancéřování-obrana
  Způsob, jak se chránit se stává vzorem pro zadržování energie. To vytváří bloky v těle. Například strach může nevědomě vyvolat, že zadržíte dech a zvednete ramena. Pokud se tak stane dost často, mohou se objevit trvalé následky - změna způsobu držení těla a napětí je zřejmé ve vašem těle.

 • Sociální masky
  To je to, co si "nasadíte", aby jste se chránili. To je to, co máte být, jak se máte chovat, myslet, jednat. Ale nejste to vy. To je to, co předstíráte, že jste, tak, aby vás vaše rodina / společnost přijala. Neskutečný, falešný, obviňující, zmatek, duality, manipulace s pocity, zkreslení.

Proces terapie

  Vaše tělo, jak již bylo vysvětleno je tvořeno nejen na základě genetiky, ale také díky vašim emocím, myšlenkám, víře a energii. Práce s fyzickým tělem zvyšuje sebeuvědomění dříve nevědomých negativních vzorů. Tato terapie je rychlejší a efektivnější než jen "poradenství" samotné, ale je to také cesta náročnější. Odstraňuje vaše obranné systémy, pomůže vám rozproudit energetické uzly s cílem vytvořit zdravé proudění a transformovat negativní emoce zpátky do vaší podstaty.

  Uvolnění nižšího já
K tomu, aby celistvost mohla být obnovena, energie nižšího já musí být odhalena a přeměněna na tvůrčí a pozitivní energii pomocí penetrování sociální masky. Terapie zahrnuje práci s tělem a s energií, je nutno objevit vaše potlačované pocity a fyzické bloky spojené s těmito pocity.

  Vaše kvality
Po celou dobu procesu, je pozornost zaměřena k vašim dobrým vlastnostem a jsou zdůrazněny a používány spirituální principy. Je to léčebná a transformační cesta do vaší podstaty, vaší vnitřní reality.body psychoterapie

Partneři * antispam * renovované náplně