Vážení klienti, těší mě Váš zájem o body-psychoterapii.

V současné době se věnuji zejména byznys terapii a Business Therapy Academy
Pomáhám majitelům/ ředitelům firem posunout nejen jejich firmu ale i je na vyšší level.


Více informací:
www.linkedin.com/in/veronikahoráková/
www.growinharmony.cz


Co se nám s klienty např povedlo?

- Z 0 na 2,5Mil kč za pár týdnů.
- Rozrostla svůj byznys z okresu na celou ČR.
- Hrozící krach otočili, vytvořili nový software, zvýšili ceny a prodávají po světě.
- Neměli práci – museli brát „čučky“ dnes objednávky na 4 měsíce.
- Pořád řval a byl naštvaný - dnes komunikuje v klidu.
- Oddělené ložnice vyměnili za vášeň….

Pokud máte zájem o individuální terapii moc ráda Vám doporučím své skvělé kolegy terapeuty/ kouče anebo mediátory.

Krásné dny
Veronika Horáková


Dear clients, I am pleased that you are interest in body-psychotherapy.

Currently I am mainly focused on Business Therapy and Business Therapy Academy I „move“ business owners/directors and their business Level UP

More information’s:
www.linkedin.com/in/veronikahoráková/
www.growinharmony.cz


Some of results of my work with clients?

- From 0 to 2.5Mil CZK in a few weeks.
- We grown business from the district to the whole Czech Republic.
- They turned impending crash around, created new software, raised prices, and selling around the world.
- They didn't have a job – they had to take "small gigs" today they are booked 4 months in advance
- He was always screaming and angry - today he communicates calmly
- Separate bedrooms exchanged for passion. ...

If you are interested in individual therapy, I will be happy to recommend my great fellow therapists/coaches or mediators.

Have a beautiful day
Veronika Horakova